O MIEŚCIE  
 
  Historia miasta
  Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Zielona Góra
  Turystyka
  Numer kierunkowy do Zielonej Góry: 68
  Kod poczty głównej: 65-001
 
  IMPREZY, WYDARZENIA

  WINOBRANIE
  XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
      Pomocy w Zielonej Górze
  XI Ogólnopolski Festiwal Pokój i Dobro
 
  INSTYTUCJE PUBLICZNE

  Banki
  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
  Izba Skarbowa
  Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie
     Rejonowym w Zielonej Górze
  Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie
     Rejonowym w Zielonej Górze
  Kościoły
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
  Policja
  Sądy
  Sejmik Województwa Lubuskiego
  Straż Pożarna
  Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze
  Urząd Miejski w Zielonej Górze
  Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 
  KOMUNIKACJA

  HALLO-TAXI
  MZK
  PKP
  PKS
  Usługi Lotnicze
 
  KULTURA

  Biblioteki
  Biuro Wystaw Artystycznych
  Deptak Zielonogórski
  Filharmonia Zielonogórska
  Galerie, Wystawy, Muzea
  Kabaret Grzegorz Halama Oklasky
  Kabaret Potem
  Kina - repertuar
  Muzeum
  Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze
     z siedzibą w Ochli
  Raz Dwa Trzy - oficjalna strona zespołu
  Regionalne Centrum Animacji Kultury
     w Zielonej Górze
  Teatr Lubuski
  Zielonogórski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"
 
  OŚWIATA I NAUKA

  Żłobki i Przedszkola
  Szkoły i Wyższe Uczelnie
  Witryny WWW Szkół - Zielona Góra i okolice
 
  ORGANIZACJE

  BIEGUSY Stowarzyszenie Chorych
      na Stwardnienie Rozsiane
  Lubuski Komitet Europejski
  Lubuski Komitet Europejski
  Zielonogórski Klub Fantastyki "AD ASTRA"
  ZSP
 
  SPORT

  Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  Klub Sportowy ZASTAL
  Szóstki Piłkarskie
  WOSiR Drzonków
  Zielonogórski Klub Jeździecki
  ZKŻ Kronopol Zielona Góra
 
  ZDROWIE

  Apteki
  Lubuska Regionalna Kasa Chorych
  Pogotowie Ratunkowe
  Szpitale, Przychodnie, Poradnie
  Regionalne Centrum Krwiodawstwa
     i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze